Üretim ve Kalite Politikamız

  Elizi Çömlekleri Kalite Standartları

Bir Adım Önde,

Bir Adım Öteye

Politikamız; çömlekçilik sektöründeki bilimsel, teknik ve sektörel gelişmeleri takip ederek ve değerlendirerek kendisini sürekli geliştirmek, müşterilerinin beklentilerini gerçekleştirmektir.

Bu amaçla müşterinin ihtiyacının ve ELİZİ Çömleklerinden beklentilerinin tam olarak anlaşılması, müşteri ile karşılıklı mutabakat sağlanması ve verilen sözlerin tutulması ana prensiptir.

Hedef “Sıfır” Hata!

Üründe sıfır hataya yönelmek, üretilen ürünlerin zamanında, kaliteli ve güvenilir şekilde müşteriye ulaşmasını sağlamak, müşteri memnuniyeti ve rekabet gücü sağlamak; müşteri şartlarına, yasal şartlara ve standartlara uygun üretim gerçekleştirmek; mevcut hedefler doğrultusunda çalışarak firmayı ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, çevreyi ve insan sağlığını korumak ana hedeflerimizdir.

×